Przykład wykorzystania naszych słupków do wydzielenia przestrzeni miejskiej.