Produkty certyfikowane

Informujemy, że nasze produkty posiadają certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w dyrektywach 72/23/EEC i 93/68/EEC wdrożonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej orz sposobu jej oznakowania. 

Do pobrania

skontaktuj się z nami

Zapraszamy do rozpoczęcia współpracy zarówno przy projektowaniu, realizacji jak i dystrybucji i sprzedaży. Gwarantujemy indywidualne podejście handlowe, konkurencyjne ceny, krótki czasy realizacji oraz najwyższą jakość oferowanych produktów.