Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowo Usługowe HARPIS, 65-140 Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 107, biuro@harpis.pl, +48 601 56 24 42

Harpis

Nostalgia w żeliwie

Słupy stalowo - żeliwne:

Słupy - stalowy z podstawą żeliwną - typ STŻ1


Słupy - stalowy z podstawą żeliwną - typ STŻ2

Słupy - stalowy z podstawą żeliwną - typ STŻ3


 • OPIS TECHNICZNY ukcja słupa
 1. Podstawa żeliwna słupa
  • typ STŻ1H= 82cm G = 58kg
  • typSTŻ2H=120cm G = 64kg
  • typ STŻ3 H=105 cm G = 57 kg
  W podstawie żeliwnej słupa są okienka z pokrywkami do zamontowania tabliczek bezpiecznikowych różnych typów
  Preferowane zabezpieczenia to tabliczki TB1 i TB2 produkcji ROSA.
 2. Cześć stalowa słupa wykonana jest z rur stalowych bezszwowych R 35 z grubo-ściennych. Wymiary rur 76,1x6,3, 63,5x4,0. Ramiona wykonane z rur stalowych ze szwem 1" lub 1,1/4" w zależności od modelu słupa.
 • Konstrukcja głowicy.
  Głowice słupów typu STŻ1, STŻ2, STŻ3 wykonane są wg zaproponowanego wzoru lub na życzenie wg projektu zamawiającego. Metaloplastyka głowicy słupów wg indywidualnego życzenia zamawiającego.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne.
  Zabezpieczenie antykorozyjne części stalowej wykonywane są w dwóch wariantach:
 1. na życzenie zamawiającego cynkowanie ogniowe lub elektrolityczne oraz malowanie wg poniższego opisu
 2. standard malowanie
  • podkład UN1COR-C
  • nawierzchniowo 3 x AUTORENOLAK czarny mat lub STALKOLOR mat
 3. na indywidualne życzenie zamawiającego dowolny kolor wg tabeli RAL
 • Fundamenty.
  Fundamenty z betonu marki B20 zbrojone siatką ze stali 18G2 z wbetonowanymi kotwami z pręta Φ=16mm. Wymiary fundamentów H= 80 cm.
 • fundament typ F1 do słupów typu SŻ, SŻP
 • fundament typ F2 do słupów typ SŻ1, SŻ1P, STŻ2 i STŻ3
 • fundament typ F3 do słupów typu STŻ1